No704童颜巨乳月音瞳福利写真15P月音瞳秀人网

No704童颜巨乳月音瞳福利写真15P月音瞳秀人网

在便前者,其血近肾,肝血也。若子先下,急服此方,少迟恐气脱不歌括∶产妇肠下亦危症,气虚下陷收不能。

但产后不可用杭芍炭以及诸凉药。 有湿,有火,有气虚,有痰积,食积。

每三十六丸,空心白酒送下。歌括∶便涩腹胀足浮肿,只缘胞胎湿气满。

痰多二陈汤,先服后吐。 宜去桃仁加木香,块化怒散保无殃。

如消导饮食,降心火,加沉香五钱。肝苦急,急食辛以散之,抚芎、川芎、苍术。

一日男,二日女,三日男,四日女,五日男,六日女,过七日即不能受孕矣。若稳婆来时,即令产妇见面,彼必胡言乱语,用力太早,必致难产,百变歌括∶难产数日主何缘,坐草大早是根源。

Leave a Reply