FELIN嗲囡囡视频网站

FELIN嗲囡囡视频网站

<目录>产后编上卷\产前后方症宜忌盘肠产者,产则子肠先出,然后生子,其肠或未即收,以蓖麻子四十九粒,研碎涂头上,肠收,急急洗去,迟则有害。产户入风而痛甚,服宜羌活养荣汤。

一方治甲疽。此方之妙,脾胃两补,而又利其腰脐之气,自然带脉宽舒,可以载物而胜任矣。

阳气充足,自能摄精,湿邪散除,自可受种,何肥胖不孕之足虑乎?或加牡蛎,一钱。

上为末,枣煮熟去皮核,为丸。一方加人参一两,夏月加五味子五钱。

 世人往往畏用参术或少用,以翼建功,所以寡效。其紫黑者,水火两战之象也;其成块者,火煎成形之状也。

男妇俱宜服,有奇功。 小儿亦可服。

Leave a Reply